rhy.fi
Vieraskortit 2022

Ullavan Urheilumetsästäjät myy neljänlaisia metsästyslupia kaudella 2022-2023.

Kortin tyyppi hinta muuta huomioitavaa
vieraskortti 10€/vuorokausi Seuran jäsenen oltava vieraan mukana jahdissa. Saatu saalis pois jäsenen kiintiöstä. Ei oikeuta metsäkauriin metsästykseen.
päiväkortti (ei metsäkaurista) 20€/vuorokausi Saaliskiintiö koko metsästyskauden osalta sama kuin seuran jäsenillä. Yksi henkilö voi siis päiväkortteja ostamalla metsästää koko metsästyskauden aikana korkeintaan seuran jäsenille asetetun kiintiön mukaisen määrän riistaeläimiä. Metsosaaliista ilmoitus seuran sihteerille.
päiväkortti (sis. metsäkauris) 50 € /vuorokausi Sisältää yhden metsäkauriin kaato-oikeuden. Muuten samat rajoitukset kuin tavallisella päiväkortilla. Metsäkauriin kaadosta ilmoitus seuran sihteerille (0505715898) sekä lakisääteinen ilmoitus riistakeskukselle Oma riistan kautta.
kausikortti 120 €/koko metsästyskausi Metsästyskausi 1.8.2021-31.7.2022. Saaliskiintiö sama kuin seuran jäsenillä. Metsäkauriin kaadosta ilmoitus seuran sihteerille (0505715898) sekä lakisääteinen ilmoitus riistakeskukselle Oma riistan kautta.

 
Vieraskortilla metsästävä on pyynnissä yhdessä seuran jäsenen kanssa ja vieraan metsästäjän saalis on pois isännän saaliskiintiöstä. Vieraskortti on voimassa kalenterivuorokauden. Ei metsäkaurista. Vieraskortin hinta on 10 €. 

Päiväkortin lunastamalla metsästäjä saa oikeuden metsästää seuran alueella ilman isäntää. Päiväkortilla metsästävää koskee samat saaliskiintiöt, rauhoitusalueet ja säännöt kuin seuran jäseniä. Päiväkorttilaisen saaliskiintiö on kausikohtainen. Päiväkortteja voi siis ostaa useampia, mutta saaliskiintiö koko kaudelle on sama kuin jäsenillä. Metson ampumisesta ilmoitettava seuran sihteerille viestillä tai Whatsappilla numeroon 0505715898. Viestissä mainittava ampujan nimi. Päiväkortti ei oikeuta metsäkauriin pyyntiin. Kortti on voimassa kalenterivuorokauden. Päiväkortin hinta kaudella 2022-2023 on 20 €.

Päiväkortti sisältäen yhden metsäkauriin kaato-oikeuden maksaa 50 €/ vuorokausi. Metson ja metsäkauriin ampumisesta ilmoitettava seuran sihteerille viestillä tai Whatsappilla numeroon 0505715898. Viestissä mainittava ampujan nimi. Lisäksi ampuja huolehtii lakisääteiden ilmoituksen Riistakeskukselle metsäkauriin kaadosta.

Metsästyskaudella 2022-2023
 kausikortti maksaa 120 €. Kausikortti on voimassa koko metsästyskauden 1.8.2022-31.7.2023. Kausikortti oikeuttaa metsästäjää metsästämään seuran alueilla samoilla ehdoilla kuin seuran jäsenet.

Kortteja voi ostaa seuran rahastonhoitajalta Matti Töyräskoskelta (050 5294922). Kortin voi maksaa myös suoraan seuran tilille (FI 66 5486 0850 0185 26), jolloin maksun viestiosassa mainittava:

  • kortin tyyppi (vieraskortti, päiväkortti, päiväkortti sis. metsäkauris, kausikortti)
  • vieraan nimi
  • isännän nimi (vain vieraskortissa)
  • oma puhelinnumero (päiväkortti/kausikortti)
  • metsästyksen päivämäärä vieras- ja päiväkorteissa

Kortti ostettava ennen metsästystä ja tosite maksusta pidettävä mukana metsällä. Tositteeksi käy joko paperinen tai sähköinen kuitti, jonka voi näyttää puhelimella valvojalle. Ostetun kortin tyyppiä ei voi muuttaa kesken metsästyksen.

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua